Operating Fields: Medical imaging across art and science

Christina Lammer (AT)

Andrew Carnie (UK)

Jordi Puig (ES/NO)

29.08 – 07.09 2014

20110719_IMG_2732 small Andrew Carnie. Magic Forest

Åpning fredag 29. august klokken 18.

Christina Lammer, Andrew Carnie og Jordi Puig berører tema som kropp og medisinske bilder i skjæringspunktet mellom kunst og vitenskap. Deres arbeider er ofte et tverrfaglig samarbeid som opptar både et kunstnerisk, teknologisk og vitenskapelig blikk.

Utstillingen er et samarbeid med NTNU og de tverrfaglige forskningsprosjektene Inside out: New images and imaginations of the body og Picturing the brain: Perspectives on neuroimaging. Begge prosjektene utforsker medisinske bilder innen kunst og vitenskap. Samarbeidet går på tvers av medisinere, hjerneforskere og kunstnere. Den 3. og 4. september avholdes en avsluttende konferanse for prosjektene på Dokkhuset i Trondheim hvor de utstillende kunstnerne vil presentere sine arbeid.

På Babel viser Christina Lammer to videoinstallasjoner. I Mirror Mirror (2014) gjør en ung jente som er ansiktsmessig paralysert, øvelser i speilet etter å ha fått muskler og nerver transplantert noen år tilbake. Hand Movie 0 (2012) er en del av en videoserie som utforsker detaljene i det gestikulerende språket under plastisk og rekonstruktiv kirurgi. Kameraet følger kirurgenes berøring av pasienten under behandling og belyser estetiske og empatisks aspekter innen operasjonsfeltet.

Andrew Carnies installasjon Magic Forest er en drømmeaktig reise gjennom en voksende hjernes utvikling og organisering av nerveceller. Basert på forskningsresultater viser 162 lysbilder hvordan nerveceller i hjernen tiltar i form, en form som kan minne blant annet om trær og annet organisk materiale. Magic Forest er et resultat fra et samarbeid med nevroforskere ved Kings College og ble vist ved vitenskapsmuseet i London i 2002.

Jordi Puigs interaktive installasjon A-me: Augmented memories (2013) er basert på teknologi fra hjernekirurgien og fokuserer på grensene mellom nevrovitenskap og psykologi. Installasjonen er et redskap for utvidet virkelighet hvor Puig lar publikum teste sine ferdigheter som kirurg via et MRI-bilde som viser en ekte hjerne. Når man treffer enkelte aktive områder i hjernen utløses en stemme som deler sine lagrede følelsesmessige erfaringer.

 
Christina Lammer er aktiv som både samfunnsforsker, kunstner og foreleser med base i Østerrike. Arbeidene hennes kombinerer etnografi med video, performance og body art, i samarbeid med sykehus og klinikker, for å belyse følelser og interaksjon mellom pasient og lege under medisinsk behandling. Arbeidene involverer ofte et samarbeid med pasienter og helsearbeidere. Lammer har en doktorgrad i sosiologi fra universitetet i Østerrike. http://www.corporealities.org/

Andrew Carnie er en anerkjent kunstner og akademiker som jobber tett med forskere og forholder seg direkte til forskningsresultater. Han har studert kjemi, maleri, zoologi og psykologi, og har utdannelse fra Goldsmiths College i London og Royal College of Art. Han underviser ved Winchester School of Art, universitetet i Southampton. Carnie arbeider visuelt med bilder av hjernen og nevroner både i maleri og større installasjoner, og ofte tidsbasert med utvidelse av tid og rom gjennom langsomt utfoldende narrativ. http://www.andrewcarnie.co.uk

Jordi Puig er født i Spania og bor i Trondheim hvor han er ansatt som stipendiat ved NTNU ved forskningsprosjektet Picturing the brain. Han har studert elektronisk kunst ved ESDi i Barcelona med fokus på interaktive installasjoner, og har fungert som underviser ved samme universitet. I Puigs arbeider møtes ofte estetikk, psykologi og avansert teknologi. http://www.wasawi.com/

 
English:
Opening: Friday 29th of August at 6 pm.

Christina Lammer, Andrew Carnie and Jordi Puig approach themes such as body and medical images in the intersection between art and science.

The exhibition is a collaboration with NTNU and the interdisciplinary research projects Inside out: New images and imaginations of the body and Picturing the brain: Perspectives on neuroimaging. Both projects explore the intersections of art and science in the field of medical imaging. The collaboration involves scientists, researchers and artists. A closing conference for the projects will be held at Dokkhuset on the 3rd and 4th of September and will include artist talks by the exhibiting artists.

At Babel Christina Lammer presents two video installations. Mirror Mirror (2014) where a young facially paralyzed girl performs her exercises at home in front of the mirror. She is already several years after nerve and muscle transplantation. Hand Movie 0 (2012) is part of a video series that was produced in the operating theatre of plastic and reconstructive surgery where the artist explores gestures of surgeons. With her camera she follows touching moments of surgical treatment and illuminates aesthetic and particularly empathetic aspects in the operating field.

Andrew Carnie’s installation Magic Forest is a dreamlike journey through a growing brain’s development and its organizing of neurons. Based on scientific results, 162 slides show how neurons expand into a shape resembling trees and other organic material. The installation was made after a collaboration with neuroscientists at Kings College and was presented at the Science Museum in London in 2002.

Jordi Puig’s interactive installation A-me: Augmented memories (2013) is based on technology from brain surgery and explore the limits between neuroscience and psychology. Puig lets the audience test its own skills as surgeon through an MRI-scan of a real brain, where the aim is to precicely navigate from one point to another. As an augmented reality device, it lets the audience experience stored feelings in the brain – a voice is activated when parts connected to feelings in the brain are touched.

 
Christina Lammer is a research sociologist, collaborative multimedia artist and lecturer based in Vienna. Her work combines sensory ethnography with video, performance and body art in hospitals and clinics to focus on embodied emotion and sensory interaction between patients and physicians during the course of medical treatment. Lammer holds a Ph.D in sociology from the University of Vienna. http://www.corporealities.org/

Andrew Carnie works visually with pictures of the brain and neurons both in painting and larger installations. He is a well-known artist and academic working closely with scientists and research results. Carnie lives and works in Winchester and London as an artist and lecturer. He studied chemistry and painting, zoology, psychology before gaining a BA in Fine Art from Goldsmiths College and an MA in painting at the Royal College of Art. He often works with time-based installations that slowly unfold their narrative. http://www.andrewcarnie.co.uk

Jordi Puig was born in Spain and is currently living in Trondheim as a Ph.D candidate at NTNU within the project Picturing The Brain. In his work, Puig explore the intersection between art and technology. He studied electronic art at ESDi in Barcelona where he focused on interactive installations, and has worked as an instructor in that field at the same university for three years. http://www.wasawi.com/