Pauline Martinet & Zoé Texereau/ Robert Stark

18- 27.07 2014

Pauline Martinet & Zoé Texereau er en duo fra Frankrike som bor og arbeider i Paris. De er begge utdannet med en MFA (2010) fra ENSAD i Paris, og har samarbeidet siden 2008. Tegningen er en kollektiv prosess hvor deres individuelle streker smelter sammen til en konklusjon.

Together our designs create a non-exhaustive directory of objects, places and architectures that leaves us, in its never fulfilled state, the freedom to expand it as we draw. It becomes the starting point of a search, a pretext for expanding the scope of our subject. Each drawing makes us cast a different look on these elements, valuing and distinguishing them. Our work is a backup, an attempt of distancing from insignificant, nonetheless memorable objects that are printed as more or less vivid memories.

Se også: http://www.martinet-texereau.com

Plante 1

Robert Stark (f. 1974 i Tyskland) bor og arbeider i München, og har en MFA fra Kunstakademiet i München (2005). Stark arbeider med objekter, tekninger og foto som undersøker arkitekturens romlige og historiske omgivelser.

I de siste ti årene har Stark fokusert på skulptur karakteriser av en arkitektonisk tankegang. Hans små, hvite objekter er en utforskning av arkitekturens lokasjon, volum og struktur og dens rolle i ulike sosiale og politiske system.  I utstillingen vil han presentere et utvalg skisser i 2D og 3D av arbeider i prosess. Enkelte er realisert mens andre bearbeides.

Robert-Stark_object-22A12