Forfulgt av kosmos / Pursued by Cosmos


Åpning fredag 15. september kl. 19.

Utstillingen FORFULGT AV KOSMOS / PURSUED BY COSMOS er en forening av to kunstpraksiser. Ballo og Gaustad har laget en totalinstallasjon hvor de ulike verkene svever rundt i et kosmos, et ordnet kaos.

Matilde Westavik Gaustad (Trondheim, 1987) fullførte sin Master of Fine Art på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne i København våren 2016 og flyttet tilbake til Trondheim. I sine arbeider fokuserer hun på konfliktene mellom Science Fiction litteratur, feministisk filosofi og modernistisk estetikk. Hennes arbeidsmetoder er video og håndvevde tekstiler, og hun legger vekt på samspill mellom og sammensmeltning av teknologi, mennesker og dyr.

Eva Ballo (Oslo, 1988) har en Bachelor of Fine Art fra Kunsthøgskolen (KHIO) i Oslo, og gikk ut med Master of Fine Art ved Trondheim Kunstakademi (KIT) i 2015. Hun er nå bosatt i Bergen. Ballo arbeider med tekstil, tegning og objekter. Disse tar ofte form som romlige tekstile konstruksjoner og fremtrer som kostymer og skulpturer som relaterer seg til kropp, bevegelse og farge. Konstruksjonene fungerer som poetiske tolkninger av hverdagsrutiner, daglige gjøremål og universelle fenomener.

Gaustad og Ballo har delt atelier 101 (atelier for nyutdannede) på Lademoen Kunstnerverksteder det siste året.

///English///:
The exhibition FORFULGT AV KOSMOS / PURUED BY COSMOS is a mingling of two artistic practices. Ballo and Gaustad has created a total installation where the different artworks are floating around in a cosmos, an ordered chaos.

Eva Ballo (Oslo, 1988) holds a Master of Fine Art at Trondheim Academy of Arts (KIT). She is now living in Bergen. Ballo is working with textiles, drawings and objects. These often take the form of spatial textile designs and appear as costumes and sculptures relating to body, movement and colour. The constructions serve as poetic interpretations of everyday routines, daily chores and poetic interpretations of everyday routines, daily chores and universal phenomena.

Matilde Westavik Gaustad (Trondheim, 1987) holds a Master of Fine Art from The Royal Danish Academy in Copenhagen, and moved back to her home town Trondheim in the fall of 2016.
Gaustad concentrates on the conflicts between Science Fiction literature, feminist philosophy and modernist aesthetics. Her methods are video and weaving, and she works with the cooperation and merging between technology, humans and animals.