Hyojun Hyun/ David-Ashley Kerr

Den 12. februar åpner vi to utstillinger med våre gjestekunstnere for januar og februar, Hyojun Hyun og David-Ashley Kerr. Velkommen til åpning fredag 12. februar kl. 19.

 

01. Hyojun_Line, Surface and Rhythm-2

Hyojun Hyun
LINE, SURFACE AND RHYTHM
12.02 – 21.02 2016
“I explore various kinds of pictorial languages inspired by my current environment. It could be just a simple component of painting such as line, colour, texture and rhythm”.
Den sør-koreanske kunstneren Hyojun Hyun søker i sitt arbeid å fange flyktige og mystiske øyeblikk fra hverdagsliv og reiser, i det de endres fra det velkjente til det ekstraordinære. I utstillingen presenterer han en samling abstrakte studier på papir, malerier i mindre format og bearbeidede objekter. Hyojun benytter seg av representasjon, men bearbeider også minner fra vandringer gjennom ulike byer: graffiti på vegger, nedslitte steder preget av tilfeldige hendelser, mennesketomme steder.
Hyojun Hyun (f. 1983, Mungyeong, Sør-Korea) bor og arbeider i Berlin. I 2009 mottok han en BFA i maleri ved Hong-Ik Universitetet i Seoul, og senere en MFA fra Glasgow School of Art i 2012. Han har også studert ved Jan Van Eyck akademiet i Masstricht, Nederland (2013). http://www.hyojunhyun.com

 

NC 003

David-Ashley Kerr
LUX
12.02 – 21.02 2016
Den australske kunstneren og kuratoren David-Ashley Kerrs arbeider reflekterer rundt hvordan vi som mennesker er en del av naturen og det naturlige, samtidig som vi er fremmedgjorte fra den.
Utstillingstittelen Lux henviser til måleenheten for lysstyrke på moderne elektroniske hjelpemidler. Lyskilden benyttes for å iscenesette portretter av ungdom som er fullstendig absorbert i bruken av moderne teknologi. Serien er en refleksjon over moderniteten og teknologiens emosjonelle effekt og påvirkning på den såkalte tech-generasjonen.
David-Ashley Kerr (f. 1986, Victoria, Australia) har en MFA fra RMIT Univeristy (2010) og mottok nylig en PhD i kunst fra Monash University i Victoria (2015). Han har hatt en flere utstillinger i Australia, og internasjonalt i Kina, Tyskland, Mexico, og UK. http://www.david-ashleykerr.com
Åpningstider:
Torsdag – fredag kl. 14 – 18
Lørdag – Søndag kl. 12 – 16
Babel Bok er åpen under utstillingens åpningstider.
English:
Welcome to the opening of two exhibitions with our guest artists for January and February, Hyojun Hyun and David-Ashley Kerr. Friday 12 of February at 7 p.m.
Hyojun Hyun
LINE, SURFACE AND RHYTHM
12.02 – 21.02 2016
“I explore various kinds of pictorial languages inspired by my current environment. It could be just a simple component of painting such as line, colour, texture and rhythm”.
Working with oil painting, objects and installation South Korean artist Hyojun Hyun seeks to capture the fleeting moments of the uncanny in his daily life and travels. Trying to grasp the moment when familiar scenes changes into something special. In his exhibition, he will present a collection of abstract studies on paper as well as small-scale paintings on canvas and painted objects. Some of his works are representational, whilst others are renderings of walks in the streets of different cities: graffiti on walls, decaying places shaped by accidental events, empty places in absence of people.
Hyojun Hyun (b. 1983, Mungyeong, South Korea), lives and works in Berlin. In 2009 he received his BFA in Painting from the Hong-Ik University, Seoul, followed by Master of Fine Arts from the Glasgow School of Art in 2012. He was also a participant at the Jan Van Eyck Academie, Masstricht, Netherlands in 2013. http://www.hyojunhyun.com
David-Ashley Kerr
LUX
12.02 – 21.02 2016
David-Ashley Kerr is an Australian born artist and curator. His artwork centers on ideas of how we as humans simultaneously form a part of, and yet perceive ourselves as standing outside of, the natural.
Taking its name from the gauge of luminosity for modern electronic devices, Lux uses this luminescence as a creative light source to stage portraits of young people absorbed in these devices. This series is a reflection on the emotional effects of modernity and the implications of these technologies for those in the tech-generation.
David-Ashley Kerr (b. 1986, Victoria, Australia) received an MFA from the RMIT Univeristy (2010) and recently a PhD (Arts) from Monash University in Victoria (2015). Kerr has shown nationally in Melbourne, Sydney, Perth, Hobart and other regional centres, as well as internationally in China, Germany, Mexico and the United Kingdom. http://www.david-ashleykerr.com
Opening hours:
Thursday/ Friday 2 – 6 p.m.
Saturday/Sunday 12 – 4 p.m.
Our bookstore Babel Bok will be open during exhibition opening hours.