Mural + Bjørgeengen

Mural Bjørgeengen

nyMusikk Trondheim presenterer:

MURAL + Bjørgeengen // gratis releasekonsert og 4 timer performance

Performancen begynner klokken 18:00 og vil vare til 22:00. Det vil bli mulig for publikum å komme og gå.

MURAL ble startet i 2007 da Ingar Zach og Kim Myhr spilte en konsert med den australske improvisasjonslegenden Jim Denley i Madrid. Siden har trioen gjort et stort antall konserter i Europa, og i Nord- og Sør-Amerika. Trioen har gitt ut Nectars of Emergence i 2010 på SOFA og Live at the Rothko Chapel i 2011 på Rothko Chapel Publications. WIRE magazine kalte Nectars of Emergence for ”a haunting world of breathtaking timbral beauty. An extraordinary creation”.

I april 2013 spilte MURAL en fire timer lang konsert i Rothko Chapel, og denne konserten ble gitt ut 1. september på plateselskapet SOFA som 3CD box. Utgivelsen har blitt svært godt mottatt i internasjonal presse. Opplevelsen i Rothko Chapel har inspirert MURAL til å fokusere på lengre konserter med videokunstner Kjell Bjørgeengen. Rothkos bilder forandrer seg mye i det skiftende lyset i kapellet, og med Bjørgeengens bevegende video vil det åpnes for enda flere interaksjonsmuligheter mellom musikk og bilde.