Fredrik Berberg: THE MOUNTAIN EMBEDDED WITHIN THEM

Åpning fredag 11. september kl. 19.

IMG_7974 copy

«Det som omgir oss er hva som er inne i oss» har det blitt skrevet ned et sted. Gjennom skulptur og installasjon bearbeider Berberg bruddstykker av omgivelsene rundt ham for så å definere nye omgivelser i gallerirommet. Disse bruddstykkene prosesseres gjennom tegninger i det digitale 3d-programmet Sketchup, hvor et skulpturelt språk oppstår på bakgrunn av en streng geometri basert på programmets vilkår. Gjennom en nøyaktig bearbeiding i materialer som tre og gips oversettes tegningene til konstruksjoner som vektlegger det skulpturelle formatet, og forholdet mellom skulptur og pidestall.

I utstillingen “The Mountain Embedded Within Them” på Babel opprettholdes dialogen ytterligere med Sketchup, ved å skape en utstilingssituasjon på programmets premisser. Gjennom en skulpturell representasjon av det Cartesinaske koordinasjonssystemet defineres aksene x-y-z i lokalene, og indikerer at en virtuell plattform har en tilknytting til stedet. Ut i fra akseprinsippet springer det ut en rekke skulpturer der de bygges opp av lister som settes sammen i horisontale og vertikale linjer innenfor et kubisk format. Ved fri tolkning blir materialimitasjoner utgangspunkt for en malerisk prosess der det etterstrebes en ekspressiv og syntetisk gjengivelse av tegl og marmor, og hvor disse danner pidestallene til aksestrukturene. Omgitt av en serie med fliser der penselstrøk i våt gips danner et ikonografisk motiv, skapes det linjer og flater som binder sammen rommet og forener alle arbeidene til en sammenhengende totalinstallasjon.

Fredrik Berberg (f. 1986) er utdannet med en MFA fra Kunstakademiet i Bergen (2013). Han bor og arbeider i Oslo. www.fredrikberberg.com

Utstillingen står t.o.m. 20. september.

Åpningstider:
Torsdag/ Fredag kl. 14 – 18
Lørdag/ Søndag kl. 12 – 16

 

………………………….

 

Fredrik Berberg
The Mountain Embedded Within Them

Tekst by Eline Bjerkan

 

Berberg2

Alle skulpturene og installasjonene du ser i Fredrik Berbergs utstilling The Mountain Embedded Within Them, fikk sin form i det digitale 3D-programmet Sketchup. Rommet, og dermed også det skulpturelle språket, oppstår i dette programmet, med alle dets muligheter og begrensninger. Det kartesiske koordinatsystemet legger premissene for skapelsen: «I begynnelsen var xyz-aksen», kan man kanskje si. 3D-programmet fremstår således som et komprimert og tydeliggjort bilde på vår egen virkelighet. Som en naturlig konsekvens av den digitale fremgangsmåten, fremstår verkene ofte strenge og regelbundne i sin geometriske nøyaktighet. Likevel kan man skimte en antydning til lekenhet og fri utfoldelse innenfor de rammene som er satt, som for eksempel ved tresøylene som tvinner seg oppover i rette linjer fra en pidestall av gips.

Flere av verkene spiller på assosiasjoner til det arkitektoniske. Ikke minst forsterkes dette gjennom den modulbaserte helheten de ulike verkene utgjør, men kunsten gjenskaper også det som kunstneren selv kaller for bruddstykker av omgivelsene. Eksempelvis kan gipsflisene på gulvet minne om brostein eller noe så verdslig som baderomsfliser, og noen av skulpturene ligner portstolper eller piper. Disse bruddstykkene kommuniserer så med hverandre ‒ Berberg utforsker hva som kan formidles utenfor en verbal ramme

Berberg3

Oversettelse blir således et sentralt element i Berbergs kunst. Det er et poeng for kunstneren at de tidligere nevnte pidestallene fremstår som en imitasjon av en marmoroverflate, i stedet for å forsøke å gjenskape marmorens faktiske tekstur. På samme måte var det ikke aktuelt å 3D-printe skulpturene for å oppnå den uovertrufne nøyaktigheten som man får når man arbeider i et dataprogram. I stedet skjer det en aktiv oversettelse i prosessen fra virtuelt til fysisk objekt. Her oppstår et spillerom der tilfeldighetene og håndverket kan få komme til syne. I tillegg til at det endelige verket er fysisk, er det gjerne inspirert av ulike element i vår verdslige verden. Hverdagslige former kan være opphavet til en idé som utarbeides i dataprogrammet, og som til slutt får sin fysiske manifestasjon. Dermed er naturligvis kunsten, som alt annet, underlagt en fjerde dimensjon: tid.

Berberg4

Berberg - KopiBerberg5