Fredrik Berberg: THE MOUNTAIN EMBEDDED WITHIN THEM

 

Åpning fredag 11. september kl. 19.

IMG_7974 copy

«Det som omgir oss er hva som er inne i oss» har det blitt skrevet ned et sted. Gjennom skulptur og installasjon bearbeider Berberg bruddstykker av omgivelsene rundt ham for så å definere nye omgivelser i gallerirommet. Disse bruddstykkene prosesseres gjennom tegninger i det digitale 3d-programmet Sketchup, hvor et skulpturelt språk oppstår på bakgrunn av en streng geometri basert på programmets vilkår. Gjennom en nøyaktig bearbeiding i materialer som tre og gips oversettes tegningene til konstruksjoner som vektlegger det skulpturelle formatet, og forholdet mellom skulptur og pidestall.

I utstillingen “The Mountain Embedded Within Them” på Babel opprettholdes dialogen ytterligere med Sketchup, ved å skape en utstilingssituasjon på programmets premisser. Gjennom en skulpturell representasjon av det Cartesinaske koordinasjonssystemet defineres aksene x-y-z i lokalene, og indikerer at en virtuell plattform har en tilknytting til stedet. Ut i fra akseprinsippet springer det ut en rekke skulpturer der de bygges opp av lister som settes sammen i horisontale og vertikale linjer innenfor et kubisk format. Ved fri tolkning blir materialimitasjoner utgangspunkt for en malerisk prosess der det etterstrebes en ekspressiv og syntetisk gjengivelse av tegl og marmor, og hvor disse danner pidestallene til aksestrukturene. Omgitt av en serie med fliser der penselstrøk i våt gips danner et ikonografisk motiv, skapes det linjer og flater som binder sammen rommet og forener alle arbeidene til en sammenhengende totalinstallasjon.

Fredrik Berberg (f. 1986) er utdannet med en MFA fra Kunstakademiet i Bergen (2013). Han bor og arbeider i Oslo. www.fredrikberberg.com

Utstillingen står t.o.m. 20. september.

 

Åpningstider:

Torsdag/ Fredag kl. 14 – 18

Lørdag/ Søndag kl. 12 – 16

Advertisements