Marinka Bobrikova & Oscar de Carmen: SUPERFLUOUS IDENTITY IV / Vera Boele-Keimer: BACK TO FRONT

Welcome to our first exhibitions this autumn with our guest artists for August.
Both will be opening on Thursday 20th of august at 7 p.m.

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
SUPERFLUOUS IDENTITY IV
20.-30.08.2015

The duo Martinka Bobrikova (NO, SK, SE) and Oscar de Carmen (NO, ES, SE) artistic practice develops around the value of power in the economic and social sphere. Their aim is to investigate the mechanisms of the human unconscious, as an individual belonging to a social group within the limits of capitalism through looking at the consequences of the current global financial system. In the project presented at Babel an installation shows that the current dominant economic model, particularly in the last decade, has proven to be a heavy-footed, exhausted juggernaut… former strength and stability, but also decay and disintegration of something that is trying to sustain in its last race.

Both artists hold an MFA from Nordic Sound Art program and Malmö Art Academy, Sweden. From 2012 they have undertaken a nomad life participating in several residencies such as Nida art Colony in Lithuania, Latent Spaces in Singapore and MeetFactory in Prague as returning residents. Recent solo exhibitions includes: Entrance Gallery in Prague, CZ; Trailer Gallery in Umeå, SE; Galerie KIN Jidelna in Prague, CZ (2015); and ANX/ Atelier Nord in Oslo, NO (2014) and more. Their latest group exhibitions, includes Prague Quadrennial, CZ (2015); Post-PopUp at CCA, Centre Contemporary Art Singapore, SG; Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, NO; and Skånes Konstförening, Malmö, SE. (www.madefromwaste.org)

IMG_3461

 

Vera Boele-Keimer
BACK TO FRONT
20.-30.08.2015

Vera Boele-Keimer (GER/GB) is interested in the boundaries between painting, drawing and sculpture. Working with everyday materials allows her to respond to ready-made surfaces, colours and patterns. Boele-Keimer is trying to establish simple systems of order for these materials, however fragile those might be. Back to Front is an exhibition of new work based on plastic bags sourced in various shops in Trondheim (Grey Pattern, Black Lines, and Yellow and Pink Pattern). The works are presented like large abstract paintings, featuring bold patterns created by carefully draping, flattening and folding the mundane material.

Vera Boele-Keimer lives and works in Bristol, UK. She studied Fine Art at the Kunstakademie in Münster and holds an MFA from Bath Spa University. Vera exhibits regularly in the UK and abroad, most recently at David Krut Projects in New York. (www.veraboelekeimer.co.uk).

Babel Image 2

 

The exhibitions last day is august 30th.

Opening hours:
Thursday/ Friday 2 – 6 p.m.
Saturday/Sunday 12 – 4 p.m.

Our bookstore Babel Bok will be open during exhibition opening hours.
www.babelbok.no

 

………………………….

 

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen
Tekst av Inger Marie Gahn Møller

KunstnerduoenMartinka Bobrikova (SK/NO/SE) & Oscar de Carmen (ES/NO/SE) arbejder med en socialt intervenerende og kritisk praksis, der opererer via social research, stedsspecifikke installationer skabt med vores samfunds overforbrug som materiale, og en serie af sociale events og dialoger. De udforsker kritisk vores fastgroede sociale ageren og vaner og stiller spørgsmål til, om vi kunne handle anderledes i sociale fora – for eksempel via deres fortløbende serie af Kitchen Dialogues eller det temporære projekt Bed & Breakfast i duoens atelier i Prag, hvor de skabte et kulturelt divergerende og socialt rum, åbent for overnattende gæster.

I de ofte steds-specifikke og temporære installationer benytter Bobrikova & de Carmen en række af materialer afledt fra det, vi normalt anser som affald. Genanvendt træ, stumper og stykker af genkendelige møbler og objekter, nu frataget deres oprindelige funktion og genindsat i en ny kontekst sammen med ydmyge hverdagsmaterialer som pap, tape og plastik. Affald og overflod fra vores kapitalistiske konsumsamfund.

Duoens værker er ofte lokalt definerende, men stræber mod en global signifikation. Ved at rejse rundt i verden som en inkorporeret del af deres praksis, hvor de deltager i residencies med deres forskellige fortløbende sociale projekter, lader duoen deres specifikke projekt udvikle og udfolde sig i samarbejde med de lokale sociale omgivelser – dog altid med et globalt budskab i sigte. Bobrikova & de Carmens sociale interventioner genererer et kritisk, uortodoks og progressivt alternativ til det neoliberale globale samfund og kapitalistiske system.

SUPERFLUOUS IDENTITY IV udstillet i Babel er del af en serie af stedsspecifikke installationer med samme titel, der undersøger det kapitalistiske systems effekter og indflydelse på individet. Som en monstrøs organisme udfolder installationen sig gennem Babels rum. Lyd, objekter og visuelle elementer flettes sammen og omfavner beskueren i denne mærkelige, overflødige identitet med piktografiske hjerteslag via de cardiogramagtige sorte tapelinier på gulvet og det filtrerede landskab af lyd.

Bobrikova & de Carmens værker er skabt ud af affald og overflod fra vores globale kapitalistiske virkelighed – en virkelighed, der indvirker på os. I deres kunstneriske praksis udforsker de alternative sociale former og hvordan, det kreative, socialt bevidste subjekt er i stand til at manipulere den præ-dominerende diskurs, omend hun/han også er formet af denne diskurs.

 

Vera Boele-Keimer
BACK TO FRONT

Tekst av Inger Marie Gahn Møller

Ydmyge, profane og i og for sig ubetydelige materialer og objekter fra vores hverdagsliv transformeres i den tyskfødte kunstner Vera Boele-Keimers hænder. Hun indoptager de ting, vi ofte overser eller anser for trivialiteter – pap, krydsfinér, bogindbinding, tape, plastikposer – og udsætter dem for en række formelle og materialemæssige eksperimenter, hvorfra ny form og betydning opstår. Disse nye former blander skulptur, objekt, installation og maleri på en poetisk og dog struktureret og semi-systematisk måde.

Det virker som om, Boele-Keimer har en særegen sensibilitet og legende tilgang overfor de materialer, der omgiver os. Hun ser nye potentialer deri, som kan udforskes frugtbart på uendelige måder med et ganske nyt udtryk. Denne legende tilgang kombineres med en slags strukturerende princip – repetition, vævning, foldninger, kolonner – strukturer, der indsætter tingene i en ny orden, der dog aldrig bliver for regelmæssig eller perfekt. Netop det let irregulære og uperfekte er en del af disse nye former og tilføjer en snert af usikkerhed og skrøbelighed.

Boele-Keimers værker eksisterer i et subtilt in-between: Midt imellem prædefinerede og traditionelle kunsthistoriske kategorier, midt imellem det temporære og det permanente, midt imellem skulpturel rummelighed og malerisk fladhed, som en slags “malerier i et udvidet felt” i forlængelse af Rosalind Krauss ikoniske tekst om Sculpture in the Expanded Field fra 1979. På denne måde undviger Boele-Keimers værker klassisk definition og kunsthistorisk teminologi, såvel som vores vanebetingede perception af vores umiddelbare omgivelsers materialitet.

Til udstillingen Back to Front i Babel, har Boele-Keimer skabt tre værker baseret på simple og ganske ordinære plastikposer fra lokale butikker i Trondheim. Poserne er omhyggeligt blevet dekonstrueret – udfoldet, udglattet, draperet og fint foldet påny – og sammensat til repetitive, dog let forskudte, mønstre, der er monteret på væggene som monumentale abstrakte malerier. Grey Pattern, Black Lines og Yellow and Pink Pattern har udgangspunkt i et præfabrikeret, maskinelt og ganske almindeligt materiale – plastikposer fra ethvert supermarked, et funktionelt brugsobjekt, vi normalt næppe lægger mærke til – men via Boele-Keimers transformative forskydning opstår en håndgjort, langt fra maskinel, men skrøbelig og temporær installation. De hverdagsagtige plastikposer monteret direkte på væggene efterlader os også med en kommentar til det traditionelle maleri qua deres flygtige ikke-monumentalitet og “lave” materialitet.

Back to front retter vores opmærksomhed mod den potentielle skønhed og nye betydningsdannelse, der ligger i vores ganske nære og ordinære omgivelser.