Filmvisning med Anna Baumgart

filmstill-1

Babel inviterer til en filmvisning med den polske kunstneren Anna Baumgart. Programmet, som vil vises ut helga, er en del av et større samarbeidsprosjekt om ytringsfrihet og kunst med Baumgart og flere polske kunstnere og teoretikere.

Åpning torsdag kl. 18
Åpent fredag kl. 14- 18 og
lørdag og søndag kl. 12- 16

Anna Baumgart (f. 1966) bor og arbeider i Warszawa. Gjennom video, film, performance og skulptur uttrykkes en kritisk refleksjon rundt menneskelige og sosiale forhold, hvor hun adresserer historiske og kulturelle minner. I sine videoverk bearbeides blant annet det undertrykte, det fortrengte og uavklarte i forhold til nasjonale traumer. Baumgarts arbeid søker å avdekke sosiale realiteter og konsekvenser for individet gjennom å bryte ned skambelagte tabu. Dermed inntar hennes arbeid også en terapeutisk rolle. På Babel viser hun de tre filmene «PKF 1947», «Fresh Cherries» og «Conquerors of the Sun».

PKF 1947 (2013), ca. 20 min.
«PKF 1947» tar utgangspunkt i en konkret hendelse på Falstad i 1947, etter at den tyske fangeleiren «SS Strafgefangenenlager Falstad» ble tvangsarbeidsleir for norske nasjonalsosialister og kollaboratører. Da en gruppe innsatte skulle arrangere en revy for sine medfanger, inneholdt ett av numrene krav om ytringsfrihet for de landssvikdømte. Baumgart har satt den historiske hendelsen inn i en fiktiv fortelling hvor en Polsk filmavis (Polish Film Chronicles, PKF) drar til Falstad og lager en reportasje om saken. I filmavisen benyttes revyen som et propagandainnslag for kritikk av det vestlige demokratiske systemet.

The Conquerors of the Sun (2012), 27 min.
«The Conquerors of the Sun» er et samarbeid mellom Baumgart og kunsthistorikeren og kritikeren Andrzej Turowski. Turowskis bok «The Locomotive of History» er en integrert del av filmen og bidrar til å gjenskape ferden til et tog som gikk via Polen til Berlin i 1920 for å støtte det tyske kommunistpartiet og transportere revolusjonens ideer til Vesten. I årene etter Oktoberrevolusjonen i 1917, fikk propaganda-tog, designet av konstruktivister og suprematister, økt popularitet – de endret det offentlige rommet og var et symbol for moderniteten. Filmen plasserer seg i sjiktet mellom dokumentar og fiksjon.Tittelen referer til den futuristiske operaen «The Victory over the Sun» (1913) og dens ønske om å oppløse den eksisterende innordningen av verden.

Fresh Cherries (2010), 19 min.
«Fresh Cherries» ble utformet for Falstad Kunst 2010. Prosjektet behandler stigmatiseringen av krigsofrene og det tabubelagte temaet prostitusjon ved fangeleirene under andre verdenskrig. Utgangspunkt for filmen er den polske universitetsstudenten Joanna Ostrowska og hennes forskning på historien om prostitusjon i de tyske konsentrasjonsleirene i Polen og hvordan temaet har blitt utelatt i historieskrivingen. Vi blir vitner til en terapeutisk situasjon, et slags improvisert psykodrama, og kan se rekonstruksjoner av autentiske intervjuer med to kvinner som ble ofre for seksuelt misbruk under krigen: en polsk kvinne som ble voldtatt av russiske soldater og en tysk kvinne som ble tvangsprostituet i Auschwitz. Filmens fotograf – som selv planlegger en film om prostitusjonen i Auschwitz – trekkes inn i handlingen som en representant for de (vi) som betraktere. Tittelen er hentet fra en melodi med strofen «Happiness must be plucked like fresh cherries», men hvem sin lykke og på hvem sin bekostning?