Arild Vange/ Per Formo: Hei! Skal vi leke?

coverTorsdag 31.oktober kl. 19.

Babel og Norsk Forfattersentrum har invitert billedkunstner Per Formo og forfatter Arild Vange til en samtale rundt sitt kunstneriske samarbeid. Arrangementet er det første i en samtaleserie som vil bevege seg i krysningspunktet mellom kunst og litteratur, hvor samarbeid mellom forfattere og billedkunstnere presenteres og belyses av aktørene selv gjennom dialog.

Arild Vange og Per Formo samarbeidet i 2011–12 om boken Undulator, som inneholder ca. 30 digitale tegninger og 28 tekster. Forut for det konkrete arbeidet med boka hadde de en rekke samtaler hvor de utvekslet erfaringer og tanker rundt arbeidet med tekst og bilde. Vange og Formo utformer nå et nytt samarbeid. I den åpne samtalen Hei! Skal vi leke? er også ideer rundt kunst og litteratur generelt, og formale begrensninger spesielt, en viktig drivkraft. Eksempler fra både Undulator og nye samarbeid vil bli presentert og diskutert i løpet av kvelden.

Om kunstnerne:
Per Formo (f. 1952) har arbeidet som billedkunstner i Trondheim siden 1989. Han arbeider med et geometrisk formspråk og lager visuelle situasjoner i stor grad definert av ulike typer forhåndsbestemte regler, systemer og strukturer.

Arild Vange (f. 1955) har arbeidet som forfatter og oversetter i Trondheim siden 1998. I sine tekster arbeider han med lytting til og respons på andres arbeider. Som en del av det prosessorienterte arbeidet inngår ofte improvisert framføring med musikere, skuespillere og andre kunstnere.

Om arrangørene:
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere, med 1200 medlemmer i hele landet. Vi skaper kontakt mellom forfattere og publikum og sikrer at forfatteren får riktig honorar. Midt-Norgekontorets største arrangement er Æ Å Trondheim litteraturfestival, Litterær hagefest i Adrianstua og Skriveforum. Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968.

Babel drives av Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim. I tilknytning til LKVs gjestekunstnerordning ble Babel etablert i 2006 som et visningsted for internasjonal og eksperimenterende kunst, som i tillegg fokuserer på norske kunstnere og samarbeid med andre aktører.

Arrangementet er støttet av Trondheim kommune og Fritt Ord.