Pål Gusdal Jomås

babelprintee22

Pål Gusdal Jomås utforsker i ”The Stolen Vancouver Poster Series” vestkystbyen Vancouver i Canada. Fotografier og tegninger undersøker kommunikasjonen som foregår i byrommet og gjengir Vancouver som et spill med allegorier – hvor byen er skjult i byen, spor av referanser kan oppdages, og hvor følelser uttrykker seg visuelt og tekstuelt. Jomås blikk retter seg mot tråder av historiske og geografiske markører, alt fra enkle varselskilt til mer komplekse subkulturelle meldinger, som forteller om menneskene som lever i den dynamiske storbyen.

Pål Gusdal Jomås er født i 1979 i Skien og har en Master of Fine Arts fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2006. Han er en billedkunstner som jobber historisk og samfunnsrelatert, med utgangspunkt i fotografi. Han har stilt ut i Russland, Canada, USA og Nederland, i tillegg til forskjellige visningssteder i Norge.