The Highlights Retrospektiv: Film- og videokunst i Norge

TheHighlightsPlakat1smallRetrospektiv: Film- og videokunst i Norge er et langvarig forskningsprosjekt som tar for seg kunstneriske film- og videoarbeider fra 1960-tallet. I regi av den kunstnerdrevne organisasjonen Atopia søker Retrospektiv å utforske og utvikle den historiske konteksten for eksperimentell film og videokunst i Norge. Programmet som vises ved Babel inneholder noen av nøkkelarbeidene fra perioden, hentet fra den opprinnelige utstillingen vist ved Stenersenmuseet våren 2011.

Farhad Kalantary beskriver prosjektet, som trekker oss inn i historisitetsdiskursen, slik:
Et takknemmelig aspekt ved historisering er påvisningen av endringer som har formet dagens forhold. I tillegg vil historisk analyse gjerne innebære et metaperspektiv, enten det er en mindre kunstøvelse, en nasjon eller hele universet som skal betraktes. Det hever seg over det hverdagslige og gjør det mulig å få et overblikk.

Historien anvendes på ulike måter, og er et av menneskehetens mest manipulerte felter. I den kontinuerlige revideringen av menneskelige fremskritt blir den ofte forvrengt, feilaktig fremstilt og utilslørt rekonstruert av de for øyeblikket gjeldende oppfattninger og interesser. Som vitnesbyrd om fortiden og kollektiv bevissthet om samfunnet vårt legger vi til og rekker fra hendelser og elementer. Tilsiktet eller ikke vektlegger vi stadig ulike begivenheter og prosser som har formet vår samtid. Enhver historie er subjektiv av natur, og det gir fortiden dens konstante foranderlighet.

Hvert film- og videoverk i denne utstillingen er et bilde på historien. Disse arbeidene åpner sanne vinduer til fortiden vår – de er ikke bare metaforiske vinduer. Til forskjell fra gjenstander fra steinalderen krever ikke disse audio-visuelle artefaktene en ekspert for å fortolkes og forstås. De taler våre audio-visuelle språk. På samme måte anskueliggjør verkene teknologiens naivitet og mediet på de tidligste trinnene i sin utvikling. I de fleste av arbeidene har mediet mistet sin transparens og blitt dunkelt. Et glimt er nok til at vi kan gjenkjenne hvilken periode det skriver seg fra og spørre oss hvilke teknologiske og kulturelle konsekvenser dette har. Kanskje kommer vi nærmere en forståelse av hvordan medier kan «inngi livene våre med kunstige oppfatninger og tilfeldige verdier».

Atopia er en kunstnerdrevet organisasjon og et visningssted for film- og videokunst, startet i 2003 i Oslo. Organisasjonen består av leder Farhad Kalantary, Inger Lise Hansen, Synne Holst-Pedersen og Linn Lervik. Gjennom ulike prosjekt har Atopia organisert utstillinger, videovisninger, forumer, workshops og publikasjoner både innenfor og utenfor Norge.

Farhad Kalantary (f. 1962 i Tabriz, Iran) er billedkunstner basert i Oslo. Han har studert film og videokunst i San Fransisco State University og har en MFA fra San Francisco Art Institute. Han arbeider med film, video og installasjon.

Utover høsten vil Babel invitere til flere visninger av sentral Norsk film- og videokunst. Vårt prosjekt Norsk video vil belyse ulike bevegelser innen spenningsfeltet mellom billedkunst og film. I økende grad velger kunstnere å uttrykke seg gjennom videomediet, og vi ser et sterkere fokus på kunstneriske virkemidler innen film. Eksperimentell video er i hurtig utvikling og det mangler profesjonelle arenaer i regionen som fokuserer på fremvisning og faglig diskusjon rundt dette. Babel ønsker å gjørevideokunst mer tilgjengelig for et større publikum gjennom å være en screeningsarena og møteplass for nyskapende kunstformidling.

Prosjektet er støttet av Trondheim Kommune og Norsk Kulturråd.

Program:

Erik Borge Nedfall (Fallout) 35mm, Colour, Sound, 11 min. 1964

Rolf Aamot Evolusjon (Evolution) 2-inch quad videotape, B/W, Sound, 8 min. 1966

Arild Kristo Kristoball 35mm, B/W, Sound, 11 min. 1967

Laurie Grundt & Eva Acking Rosen (The Rose) 16mm Colour, Sound, 8 min. 1969

Kjartan Slettemark Nixon Visions 16mm, Colour, Sound, 4 min. 1971

Marianne Heske A Video Point of View U-matic, B/W, Sound, 3 min. 1977

Jeremy Welsh I.O.D U-Matic, Colour, Sound, 5 min. 1982

Terje Munthe Video Audio Ago VHS, Colour, Sound, 2.30 min. 1983

Kjell Bjørgeengen Night Round 2 U-Matic, Colour, Sound, 3 min. 1984

Inghild Karlsen Running 8mm film, B/W, Silent, 7 min. 1988

Torhild Aukan Tjønna (The Pond) 16mm, B/W, Sound, 5 min. 1989-90

Total spilletid 67.30 minutt