News

NEXT:
Konsert: S.O.B + Kakapoi  Lørdag 28.02 kl. 18

 

Samtale: Onsdag 04.03 kl. 19

Edvine Larssen og Marte Huke: En dialog

Kunstner Edvine Larssen og forfatter Marte Huke har samarbeidet siden 2007. Larssen har ofte en litterær inngang til sine arbeider, mens Huke arbeider mye med bilder og rom i sine tekster. Dette skaper en interessant inngang for et samarbeid. Arrangementet er tredje i rekken av en samtaleserie om samarbeid mellom forfattere og billedkunstnere, hvor aktørene presenterer seg selv og belyser sitt arbeid gjennom dialog.

Marte og Edvine

Informasjon om arrangement

 

Vårprogrammet 2015

 

NEXT EXHIBITION:

rikke

Rikke Flensberg
20.- 29.03 2015